Μετεγκατάσταση εταιρειών

Πολλές εταιρείες βρίσκονται στην ανάγκη μετεγκατάστασης και μεταφοράς εξοπλισμού μηχανογράφησης σε νέους χώρους. Έχοντας ολοκληρώσει εκατοντάδες μετεγκαταστάσεις μέχρι σήμερα, έχουμε την εμπειρία να υλοποιήσουμε και τη δική σας.

Αναλαμβάνοντας πλήρως τόσο την εγκατάσταση και επισκευή της νέας καλωδίωσης του καινούργιου χώρου σας, τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όσο και την μετακόμιση των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών σας συστημάτων. Οι εργασίες μας ολοκληρώνονται με την εγκατάσταση αυτών στα καινούργια γραφεία της επιχείρησής σας.

Αρμόδιος τεχνικός μελετά αρχικά τον νέο χώρο και στη συνέχεια αφού θα κατασκευαστεί – ελεγχθεί η καλωδίωση ηλεκτρικών και ασθενών, θα οριστεί το κεντρικό σημείο τερματισμού καλωδίωσης  – εγκατάστασης ειδικού ερμαρίου Rack, ολοκληρόνεται η προετοιμασία του χώρου για να έρθουν όλα τα μηχανήματα να εγκατασταθούν στις θέσεις τους.

Αναλαμβάνουμε και την επικοινωνία με τον Πάροχο τηλεφωνίας και Internet για τη σωστή διακοπή και μεταφορά των γραμμών.

Το τηλεφωνικό σας κέντρο (PBX), οι υπολογιστές σας, το δίκτυό σας και τα συστήματα ασφαλείας συναγερμός και κάμερες θα εγκατασταθούν στο νέο χώρο της εταιρείας σας και θα λειτουργούν άριστα!

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε?

Επικοινωνήστε μαζί μας για σας βρούμε λύση!