Εγκατάσταση Τηλεφωνικών Κέντρων – Υποστήριξη

Με την 20ετή και πλέον εμπειρία μας στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και των τηλεφωνικών κέντρων υποστηρίζουμε το νέο ή παλαιό τηλεφωνικό σας κέντρο ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης σας.

Διαθέτουμε τεχνογνωσία σε συστήματα επώνυμων κατασκευαστών όπως:

  • SAMSUNG
  • NEC 
  • SIEMENS 
  • PANASONIC
  • ALCATEL 
  • YEASTAR 
  • ASTERISK

Οι υπηρεσίες μας αφορούν:

Πωλήσεις και εγκαταστάσεις τηλεφωνικών συστημάτων μοντέρνων πρωτοκόλλων και τεχνολογιών IPPBX ακόμα και παλαιότερων υβριδικών (ISDN / PSTN).

Μεταφορά – μετεγκατάσταση οποιουδήποτε τηλεφωνικού κέντρου

Αναβάθμιση εκδόσεων λειτουργικών συστημάτων ή και επέκταση αριθμού εσωτερικών ή εξωτερικών γραμμών ISDN/PSTN/BRI/PRI/SIP

Προγραμματισμός και διασύνδεση με καθετοποιημένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις και εφαρμογές λογισμικού

Voice Mail

Conferencing

Contact Center

Voice recording

Reporting & Call Statistics

Συντήρηση του συστήματος τόσο σε επίπεδο hardware (ερμάρια, τροφοδοτικά, ειδικές συσκευές) όσο και σε απαιτούμενο software

Ζητήστε πληροφορίες για προσφορά τηλεφωνικού κέντρου ή αν ενδιαφέρεστε να αναβαθμίσετε την υπάρχουσα εγκατάσταση σας.

Μηχανικός θα σας επισκεφθεί για αυτοψία – μελέτη των αναγκών σας δωρεάν

Οι εταιρείες – κατασκευαστές τηλεφωνικών κέντρων που εξυπηρετούμε είναι: