Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων – IT Support

Η εταιρεία μας έχει επενδύσει στην δημιουργία και την διαρκή τεχνική κατάρτιση ενός πλήρους εξοπλισμένο τεχνικού τμήματος το οποίο δραστηριοποιείται στη συντήρηση, επισκευή και υποστήριξη του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Η ομάδα μας παρέχει:

 • Εγκατάσταση και Συντήρηση παλαιών και νέων μηχανημάτων (PC / Servers)
 • Συντήρηση και επισκευή μονάδων UPS
 • Συντήρηση Δικτύων Δομημένης καλωδίωσης και παλαιών κατανεμητών
 • Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων, συσκευών και τερματικών παρόχου
 • Έλεγχος και συντήρηση εκτυπωτικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων
 • Ανανέωση καθαρισμός τακτοποίηση υλικών και μηχανημάτων εντός του RACK
 • Ασφάλεια Δικτύων και Συστημάτων (Backup, Firewall, Virus scan, installation antivirus and firewall software update’s
 • Αυτοματοποίηση και δημιουργία backup λύσεων
 • Εγκατάσταση δικτύων Η/Υ (μαζί με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση που πιθανώς να απαιτείται)
 • Εγκατάσταση Δικτύων WiFi
 • Remote connection με την εταιρεία σας (VPN DATA/VoIP)
 • Διασύνδεση εταιρείας και υποκαταστημάτων
 • Εγκατάσταση κεντρικού ηλεκτρονικού FAX
 • Διαδικτυακές εγκαταστάσεις και λύσεις (π.χ. servers, routers, firewalls κλπ)
 • Ασύρματη (WiFi) επικοινωνία ή σύνδεση στο internet (μισθωμένα κυκλώματα και dialup, adsl)
 • Μελέτη νέου χώρου για τη σωστή μετεγκατάσταση μηχανημάτων και γραμμών τηλεφώνου / DSL σε περίπτωση μεταφοράς έδρας.

Δίδεται μεγάλη βαρύτητα στο After Sales Support, υποστηρίζοντας τους πελάτες της εταιρίας καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης και της παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων που τους παραδίδει, μέσω κλήσεων επίσκεψης ή Συμβολαίων Συντήρησης – Υποστήριξης.

Παρέχουμε υποστήριξη με διαφορα πακέτα τεχνικής υποστήριξης μικρών, μεγάλων εταιρειών με σκοπό την καλύτερη δυνατή απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησης σας. Τηλεφωνική και Τεχνική υποστήριξη 365 ημέρες τον χρόνο, 24 x 7, σε ανταγωνιστικές τιμές.