Δομημένη καλωδίωση – δίκτυα τηλεφωνίας

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει έργα οποιασδήποτε κλίμακας κατασκευής ή ανακατασκευής δικτύου αξιοποιώντας ακόμα και υφιστάμενους – παλιούς κατανεμητές. Ξεκινάμε από τη μελέτη του αρχιτεκτονικού – ηλεκτρομηχανολογικού σχεδίου και παραδίδουμε το έργο ολοκληρωμένο με κάθε απαιτούμενο παθητικό ή και ενεργητικό εξοπλισμό έτοιμο να ολοκληρώσει μεταφορά δεδομένων (DATA), μεταφορά φωνής για Τηλεφωνικό Συστήματα – Voip), Μεταφορά εικόνας (IP/CCTV)

Λύσεις Δομημένης καλωδίωσης – Δίκτυα Επιχειρήσεων

Για κάθε έργο δομημένης καλωδίωσης και δικτύου γενικότερα δύναται να αναλάβουμε και την υποστήριξή του 24/7/365